P.P.U Melisa
 

Warunki współpracy


Informacje ogólne

 • Warunki współpracy określają ogólne zasady, na podstawie których firma, Melisa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe s.c. zwany dalej PPU Melisa, podejmuje się sprzedaży towarów określonych w zamówieniu złożonym przez drugą stronę, zwaną dalej Kupującym. Warunki te obejmują ten zakres czynności, który jest niezbędny do prawidłowego wypełnienia zobowiązań obu stron.

 • Kupujący podczas składania zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje poniższe warunki współpracy.

 • Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie w przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców.


Przyjęcie i realizacja zamówienia

 • Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej przesłanej na numer faksu: + 48 46 8743426, lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • PPU Melisa potwierdza przyjęcie zamówienia lub odmawia jego wykonania w terminie 3 dni od otrzymania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi PPU Melisa na dane zamówienia uznaje się, że nie zostało ono przyjęte do realizacji.

 • Przyjmując zamówienie PPU Melisa określa termin jego realizacji, cenę oferowanego towaru oraz ewentualnie inne, szczegółowe warunki realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo do nieprzyjęcia zaproponowanych warunków w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że zaproponowane warunki zostały zaakceptowane przez Kupującego.

 • Specyfikacje oraz karty charakterystyki produktów dostępne są na żądanie Kupującego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że receptury towarów oferowanych przez PPU Melisa są tajemnicą przedsiębiorstwa PPU Melisa i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, jak również do ich niewykorzystywania w jakimkolwiek innym celu niż realizacja umowy zawartej z PPU Melisa. 

 • PPU Melisa jest pełnym właścicielem zamówionego towaru i może zażądać jego zwrotu w nienaruszonej formie, do momentu uregulowania płatności przez Kupującego.

 • PPU Melisa zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami wobec PPU Melisa lub, gdy został przekroczony ustalony limit kupiecki.

 • Na zamówienia niestandardowe, PPU Melisa ma prawo zażądać zaliczki, nawet w przypadku, gdy inne dokumenty handlowe stanowią inaczej. Wysokość zaliczki jest ustalana przez PPU Melisa. PPU Melisa zastrzega sobie możliwość określenia według własnego uznania które zamówienia uznane są za niestandardowe.

 • PPU Melisa zastrzega sobie prawo do nałożenia na Kupującego obowiązku odbioru towaru oraz uiszczenia umówionej ceny, pomimo anulacji zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie zostało skierowane już na produkcję.


Ceny

 • Ceny towarów są określane i podawane w pisemnym potwierdzeniu na żądanie Kupującego. Cenny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

 • PPU Melisa zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany oferowanej Kupującemu ceny, w przypadku wzrostu cen produkcji i surowców, na które nie miał wpływu. Zmiana ceny może nastąpić najpóźniej w chwili przyjęcia danego zamówienia do realizacji przez PPU Melisa.


Warunki płatności

 • Płatności za zakupiony towar będą realizowane przez Kupującego w formie przedpłaty na wskazane konto bankowe, o ile nie zostanie to inaczej określone lub uzgodnione pomiędzy stronami.

 • Odroczony termin płatności może nastąpić wyłącznie po akceptacji PPU Melisa i przedstawieniu aktualnych dokumentów firmowych.

 • PPU Melisa zastrzega sobie prawo do obciążenia ustawowymi odsetkami wszystkich nieterminowych płatności. Okres odsetek jest liczony od daty wymagalności danej płatności do daty otrzymania przez Sprzedającego wszystkich należnych kwot.

 • PPU Melisa zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i limitu kupieckiego w przypadku nie terminowego regulowanych zobowiązań przez Kupującego.


Dostawa i odbiór

 • Zamówione elementy są odbierane samodzielnie przez Kupującego z magazynu PPU Melisa, loco magazyn Przecław.

 • W przypadku nie uregulowania zobowiązań terminowo przez Kupującego, PPU Melisa ma prawo do zawieszenia dalszych dostaw dopóki wszelkie zobowiązania nie zostaną uregulowane. PPU Melisa ma również prawo, anulować aktualne i wszystkie kolejne zamówienia.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Kontynuowanie przeglądania strony bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na ich użycie.

Akceptuję